LABORATORIUM SPÓŁKA AS

Wykonujemy badania w oparciu

o obowiązujące normy i przepisy.

OŚRODEK SZKOLENIA SPAWACZY

LABORATORIUM SPÓŁKA AS

Wykonujemy badania w oparciu

o obowiązujące normy i przepisy.

WYKONUJEMY

Laboratorium oferuje szeroką gamę usług, związanych głównie z wdrażaniem przez klientów nowych technologii spawania, egzaminowaniem spawaczy, re-certyfikacją materiałów, oraz doradztwem technicznym.

Badania niszczące

Statyczna próba rozciągania

Statyczna próba zginania

Statyczna próba ściskania

Statyczna próba ścinania

Statyczna próba łamania

Statyczna próba zginania

Badania udarności w różnych temperaturach

Pomiary twardości i mikrotwardości

Próby technologiczne

Zrywanie lin i łączników linowych

Badania niszczące

Badania makro i mikrostruktury metali i stopów

Badania wielkości ziarna

Pomiary twardości stacjonarne

i mobilne oraz mikrotwardości

Badania jakości połączeń spawnych, zgrzewanych, lutowanych

Wykonywanie mikrofotografii

i makrofotografii

Badania korozji międzykrystalicznej

Pomiary zawartości ferrytu δ

Statyczna próba rozciągania

w podwyższonej temp.

Badania nieniszczące

Badania wizualne VT

Badania penetracyjne PT

Badania ultradźwiękowe UT

Badania radiograficzne RT

Badania magnetyczno-proszkowe MT

Badania PMI – Analiza chemiczna stacjonarna oraz mobilna

Badanie chropowatości powierzchni

Inne usługi

Pomiar naprężeń własnych metodą trepanacyjną

Pomiar naprężeń własnych metodą DHD

Cięcie materiałów metodą elektroiskrową i elektroerozyjną

Obróbka cieplna po starzeniu oraz inne

Nadzór spawalniczy oraz tworzenie dokumentacji technicznej

Usługi spawalnicze (manualne/zrobotyzowane)

Sprawdzenia skuteczności procesu cięcia termicznego zgodnie z normą EN 1090-2

Usługa na bazie technologii FSW (Friction Stir Welding) czyli zgrzewania tarciowego z przemieszaniem do łączenia bimetali i materiałów trudnospawalnych - indywidualnie przygotowana oferta wg zapytania Klienta.

ZOBACZ FILM

LABORATORIUM

video
play-sharp-fill

O NAS

Nasza firma zajmuje się świadczeniem usług

w zakresie wykonywania kompleksowych badań mechanicznych.

Jako samodzielna jednostka prowadzimy działalność pod nazwą Spółka AS, od 1999 roku.

LOKALIZACJA

LABORATORIUM

ul. Oświęcimska 122H

45-641 Opole

na terenie APC Presmet 

+ 48 506 136 723

OŚRODEK SZKOLENIA SPAWACZY

ul. Wiejska 13a

46-050 Przywory

na terenie PMR Przywory

©  2021 Spółka AS